Τετρακτύς Music Ensemble
Απόλλωνος Ύμνος (Apollon Hymn)  
Instruments: Ancient Guitar, Avlos, Vaevitos, Keras, Kymvala, Lyra, Sistron