Μουσικό Σύνολο Τετρακτύς
Μεσομήδους Ωδή  
Όργανα: Αρχαία Κιθάρα, Αυλός, Βάρβιτος, Κέρας, Κύμβαλα, Λύρα, Σείστρον