Τετρακτύς Music Ensemble
Σεικίλου Σκόλιον (Sikilou Skolion [Epitaph])  
Instruments: Ancient Guitar, Avlos, Varvitos, Keras, Kymvala, Lyra, Sistron