Μουσικό Σύνολο Τετρακτύς
Απόλλων Κουσκουμβεκάκης   Αρχαία Κιθάρα, Λύρα
Μικαέλα Μητροπούλου   Λύρα, Βάρβιτος
Γιώργος Παπαδόπουλος   Βάρβιτος, Σείστρον, Κύμβαλα
Δημήτρης Φωτόπουλος   Αυλός, Κέρας